Welcome to our Nguyen Ka Solution

Cùng với hoạt động nghiên cứu, phát triển các ứng dụng CNTT phục vụ quản lý, NGUYEN KA cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin:

1. Phân phối, hướng dẫn sử dụng sử dụng, bảo trì phần mềm ứng dụng do Công ty phát triển, cung ứng.

2. Cập nhật dữ liệu số.

3. Cho thuê trong lĩnh vực CNTT.

4. Xây dựng phần mềm quản lý theo yêu cầu.

5. Cài đặt mạng máy tính.

6.  Tư vấn,Thiết website và quản trị website.

7. Phân phối máy tính củ mới, linh kiện các loại

8. cách dịch vụ liên quan công nghệ thông tin